Verkefni

Verkefni fjármála- og efnahagsráðuneytisins eru margvísleg en hér er að finna nánari upplýsingar um þau helstu.

Alþjóðlegt samstarf

 • Upplýsingar um þátttöku og aðild ráðuneytisins að alþjóðlegu samstarfi
 • Upplýsingar um norrænt samstarf
 • Lög sem snerta viðfangsefnið

- Nánar...

Efnahags- og ríkisfjármál

 • Afkomuskýrslur ríkissjóðs og greiðsluuppgjör ríkissjóðs
 • Upplýsingar um eftirlit fjárlaga
 • Ríkisfjármál, efnahagsmál, alþjóðamál og ýmsar hagtölur

- Nánar...

Fjárlög

 • Fjárlagafrumvörp
 • Ýmis gögn vegna fjárlagafrumvarpa
 • Fjárlög

- Nánar...

Fjármálaþjónusta

 • Fjármálafyrirtæki
 • Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki
 • Verðbréfamarkaðir
 • Úrskurðarnefnd verðbréfamiðstöðva
 • Innstæðutryggingar
 • Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta
 • Vátryggingar og vátryggingastarfsemi
 • Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum
 • Viðlagatrygging Íslands
 • Úrskurðarnefnd um viðlagatryggingu
 • Greiðslukerfi og greiðsluþjónusta
 • Fjármálaeftirlitið

Framkvæmdir og eignir

 • Upplýsingar er varða fasteignir ríkissjóðs
 • Upplýsingar er varða framkvæmdir
 • Lög og reglugerðir er lúta að viðfangsefninu

- Nánar...

Innkaup

 • Upplýsingar um opinber innkaup
 • Vísanir á lög og reglurgerðir er varða opinber innkaup
 • Vísanir á skýrlsur og útgefið efni

- Nánar..

Jarðeignir

 • Verkefni jarðaumsýslu
 • Reglur um ríkisjarðir
 • Eyðublöð vegna umsóknar um ábúð eða leigu á ríkisjörð
 • Auglýsingar um leigu og sölu á ríkisjörðum og landi

- Nánar...

Kynjuð fjárlagagerð

 • Hvað er kynjuð hagstjórn og fjárlagagerð?

- Nánar...

Lánamál

 • Eignir og skuldir ríkissjóðs
 • Lánshæfiseinkunnir
 • Framkvæmd lánamála
 • Upplýsingaveitur um lánamál ríkisins

- Nánar...

Lífeyrismál

 • Lög og reglugerðir um lífeyrismál og skrá yfir lífeyrissjóði
 • Leiðbeiningar ráðuneytisins varðandi lífeyrismál
 • Umsóknareyðublöð um starfsleyfi fyrir lífeyrissjóði

- Nánar...

Ríkisaðstoð

 • Skilgreining á hugtakinu ríkisaðstoð
 • Undanþágur og málsmeðferðarreglur
 • Gildandi réttarheimildir

- Nánar..

Skattar og tollar

 • Stjórnsýsla skatta- og tollamála
 • Tvísköttunar- og upplýsingaskiptasamningar
 • Innheimta opinberra gjalda
 • Skýrslur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um íslenska skattkerfið

- Nánar...

Starfsmenn ríkisins

 • Almennt
 • Kjarasamningar og tengt efni
 • Réttarheimildir
 • Útgefið efni
 • Fræðsla
 • Upphaf starfs
 • Starfsævin
 • Starfslok

- Nánar...

Umbætur í ríkisrekstri

 • Árangursstjórnun
 • Tengiliðir

- Nánar...

Önnur verkefni