Fréttir

Staðgreiðsluhlutfall opinberra gjalda og persónuafsláttur fyrir árið 2009 - 31.12.2008

Staðgreiðsluhlutfall, persónuafsláttur fyrir árið 2009 og útsvarshlutfall sveitarfélaga 2008-2009.

Lesa meira

Skipun skrifstofustjóra fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins - 30.12.2008

Fjármálaráðherra hefur skipað Nökkva Bragason til að gegna embætti skrifstofustjóra fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins frá 1. janúar 2009.

Lesa meira

Kvöldskattur - 24.12.2008

Nú, þegar þrengir að í búskap heimilanna, er vert að hyggja að jólahaldi íslenskra heimila á fyrri tímum þegar gjafir voru ekki jafn ríkur hluti af hátíðinni og áherslan í meira mæli á mannkærleika þann sem býr í jólaboðskapnum en einnig góðan mat. Lesa meira

Útgáfa ritsins Þjóðarbúskapurinn árið 2009 - 23.12.2008

Á árinu 2009 verður ritið Þjóðarbúskapurinn gefið út þrisvar sinnum, bæði á íslensku og ensku. Lesa meira

Af vettvangi tvísköttunarmála - 22.12.2008

Næstu áramót munu fimm nýir tvísköttunarsamningar sem fullgiltir voru á þessu ári koma til framkvæmda. Lesa meira

Uppfærð áætlun um tekjur ríkissjóðs - 19.12.2008

Fjármálaráðuneytið hefur að undanförnu, í samstarfi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, uppfært tekjuáætlun ríkissjóðs í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2009 við 2. umræðu á Alþingi. Lesa meira

Upplýsingaskipta- og tvísköttunarsamningum við erlend ríki fjölgar - 18.12.2008

Íslensk stjórnvöld hafa á undanförnum árum gert upplýsingaskipta- og tvísköttunarsamninga við fjölda ríkja um allan heim og eru þeir nú á fimmta tuginn.

Lesa meira

Atvinnuleysi hefur aldrei vaxið jafn ört - 15.12.2008

Atvinnulausum hefur fjölgað gríðarlega að undanförnu og ekkert lát virðist þar á enn sem komið er. Lesa meira

Frumvörp fjármálaráðherra til meðferðar á Alþingi - 12.12.2008

Óvenjumörg frumvörp á ábyrgðarsviði fjármálaráðherra eru nú til meðferðar á Alþingi. Lesa meira

Afkoma ríkissjóðs bætt um 45 milljarða króna - 11.12.2008

Ríkisstjórnin kynnir sparnaðaraðgerðir við 2. umræðu fjárlaga - vörður staðinn um velferð, menntun og löggæslu.

Lesa meira

Vöruskiptin í nóvember 2008 - 9.12.2008

Samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofu Íslands nam verðmæti innfluttrar vöru í nóvember 40,8 ma. kr. sem er nokkuð meiri innflutningur en í október þegar hann nam 36,3 ma.kr. Lesa meira

Reglur um greiðslu barnabóta - 8.12.2008

Samkvæmt lögum skal ríkissjóður greiða barnabætur vegna hvers barns innan 18 ára og eru þær ákveðnar við álagningu opinberra gjalda á einstaklinga 1. ágúst ár hvert. Lesa meira

Ísland verði eitt tollumdæmi - 5.12.2008

Fram er komið á Alþingi frumvarp þar sem lagt er til að landið verði gert að einu tollumdæmi. Lesa meira

Tímabundin niðurfelling álags vegna skila á virðisaukaskatti - 4.12.2008

Samkvæmt 2. mgr. 24. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, er 5. desember 2008 gjalddagi virðisaukaskatts vegna uppgjörstímabilsins september og október 2008.

Lesa meira

Verðlagsþróun - 28.11.2008

Hagstofa Íslands birti verðbólgutölur fyrir nóvember á miðvikudaginn. Lesa meira

Munu erlendir ríkisborgarar flytjast héðan á næstunni? - 25.11.2008

Atvinnuleysi eykst nú hratt og nær til bæði innlendra og erlendra starfsmanna. Lesa meira

Breyttar horfur í alþjóðlegum efnahagsmálum - 24.11.2008

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur nýlega endurnýjað spá sína um horfur í alþjóðlegum efnahagsmálum. Lesa meira

Aðgerðir stjórnvalda á sviði opinberra fjármála - 21.11.2008

Samkomulag stjórnvalda við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn (IMF) felur í sér þríþætta aðgerðaáætlun sem snýr að endurreisn bankakerfisins, peningastefnu Seðlabankans og opinberum fjármálum. Lesa meira

Fullgilding tvísköttunarsamninga - 20.11.2008

Nýlega voru tvísköttunarsamningar sem Ísland hefur gert við Ítalíu og Úkraínu fullgiltir og munu þeir koma til framkvæmda þann 1. janúar 2009. Lesa meira

Breyting á lögum um stimpilgjald - 19.11.2008

Fjármálaráðherra hefur lagt fram frumvarp til breytinga á lögum um stimpilgjald. Lesa meira

Rekstur ríkissjóðs janúar-september 2008 - 18.11.2008

Uppgjör ríkissjóðs eftir fyrstu níu mánuði ársins 2008 liggur nú fyrir. Lesa meira

Undirritun viljayfirlýsingar um lán frá færeysku landstjórninni - 18.11.2008

Árni og Jóannes

Árni M. Mathiesen, fjármálaráðherra, og Jóannes Eidesgaard, fjármálaráðherra Færeyja, áttu í dag fund í Reykjavík þar sem rætt var um lán sem Færeyingar buðust nýlega til að veita íslenska ríkinu.

Lesa meira

Tímabundin niðurfelling álags vegna skila á staðgreiðslu - 14.11.2008

Samkvæmt 20. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, er 17. nóvember eindagi staðgreiðslu launamanna, útsvars launamanna, álagðra skatta launamanna og tryggingagjalds
launagreiðenda og skila á skilagrein vegna októbermánaðar.

Lesa meira

Tímabundinn gjaldfrestur á aðflutningsgjöldum - 14.11.2008

Á ríkisstjórnarfundi fyrr í dag lagði fjármálaráðherra fram frumvarp um tímabundnar breytingar á tollalögum, þar sem lagt er til að virðisaukaskattskyldum aðilum verði veittur gjaldfrestur á hluta af aðflutningsgjöldum, þmt. virðisaukaskatti, vegna innflutnings á tímabilinu september og október 2008, en greiðsla þeirra fellur í eindaga þann 17. nóvember nk. Lesa meira

Álagning opinberra gjalda á lögaðila 2008 - 11.11.2008

Nú liggur fyrir álagning opinberra gjalda á lögaðila vegna rekstrarársins 2007. Lesa meira

Vöruskiptin í október 2008 - 10.11.2008

Samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofu Íslands voru fluttar inn vörur í október fyrir 36,4 ma.kr. (fob) sem er nokkuð minni innflutningur en í september, þegar verðmæti innflutnings nam 42,4 ma.kr., þrátt fyrir töluverða hækkun innflutningsverðs samfara lækkun á gengi krónunnar en meðalgengisvísitalan hækkaði um 17,2% á milli mánaða. Lesa meira

Undirritun upplýsingaskiptasamninga við Guernsey og Jersey - 4.11.2008

Undirritaðir hafa verið samningar milli Íslands og eyjanna Guernsey og Jersey á Ermarsundi um upplýsingaskipti á sviði skattamála. Lesa meira

Efnahagslíf Norðurlandanna - 3.11.2008

Árin 2004-2007 var hagvöxtur á Norðurlöndununum umtalsvert meiri en á evrusvæðinu og í Bandaríkjunum, eða á bilinu 3,3 til 4,4% að meðaltali. Lesa meira

Tekjur ríkissjóðs - áætlun og útkoma - 27.10.2008

Við fjárlagagerð að hausti er sett fram áætlun um tekjur ríkissjóðs á komandi ári. Lesa meira

Aðgerðir til að styðja við starfsemi á alþjóðlegum fjármálamörkuðum - 24.10.2008

Í erindi í tengslum við nýafstaðinn ársfund Alþjóðagjaldeyrissjóðsins lagði Dominique Strauss-Kahn, aðalframkvæmdastjóri, áherslu á að ríkisstjórnir bregðist við áhyggjum á fjármálamörkuðum með því að lýsa því yfir að skuldbindingar í fjármálakerfinu verði tryggðar og að slíkt verði gert á samræmdan hátt alþjóðlega. Lesa meira

Um auglýsingu embætta að liðnum tímabundnum skipunartíma - 21.10.2008

Innan stjórnsýslunnar hefur því sjónarmiði verið hreyft að rétt væri að auglýsa ávallt embætti forstöðumanna laus til umsóknar að liðnum tímabundnum skipunartíma þeirra. Lesa meira

Skuldir heimilanna - 20.10.2008

Skuldir heimilanna hafa verið mjög í sviðsljósinu að undanförnu í tengslum við gengisfall krónunnar, hækkandi verðbólgu og verri horfur varðandi tekju- og atvinnustig. Lesa meira

Ársfundur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins - 17.10.2008

Ársfundur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Alþjóðabankans var nýlega haldinn í Washington D.C. Lesa meira

Tímabundin niðurfelling álags vegna skila á staðgreiðslu - 15.10.2008

Samkvæmt 20. gr. laga nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, er 15. október eindagi staðgreiðslu launamanna, útsvars launamanna, álagðra skatta launamanna og tryggingagjalds launagreiðenda og skila á skilagrein vegna september mánaðar.

Lesa meira

Ákvarðanir útlendinga um þátttöku á innlendum vinnumarkaði - 10.10.2008

Á undanförnum árum hefur mikill fjöldi útlendinga flutt hingað til lands. Lesa meira

Um þjóðhagsspár fjármálaráðuneytisins - 10.10.2008

Undanfarin ár hafa þjóðhagsspár fjármálaráðuneytisins, eins og spár annarra aðila, vanmetið kraft uppsveiflunnar. Lesa meira

Fjármálaráðherra á ársfund alþjóðagjaldeyrissjóðsins og alþjóðabankans - 9.10.2008

Fjármálaráðherra, Árni M. Mathiesen, fer í dag til Washington á ársfund Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og
Alþjóðabankans þar sem ástand efnahagsmála í heiminum verður til umfjöllunar.

Lesa meira

Nýi Landsbanki Íslands hf. tekur til starfa - 9.10.2008

Í dag tók til starfa nýr banki í eigu ríkissjóðs sem tekur við hluta af starfsemi Landsbanka Íslands hf.

Lesa meira

Vöruviðskiptin í september 2008 - 6.10.2008

Samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofu Íslands voru í september fluttar inn vörur fyrir 42,6 ma.kr. á fob virði sem er um 23% aukning frá sl. mánuði en innflutningurinn í ágúst var með minnsta móti. Lesa meira

Samkeppnishæfni og skilvirkni íslenska skattkerfisins - 2.10.2008

Í skýrslu nefndar sem fjármálaráðherra skipaði til að kanna samkeppni og skilvirkni íslenska skattkerfisins kemur að það sé einfalt og gagnsætt í samanburði við skattkerfi annarra landa. Lesa meira

Ný þjóðhagsspá fjármálaráðuneytisins 2008 - 1.10.2008

Fjármálaráðuneytið hefur birt nýja þjóðhagsspá fyrir árin 2008 til 2010 auk framreikninga til ársins 2013.

Lesa meira

Fjárlagafrumvarp 2009 - 1.10.2008

Fjárlagafrumvarp ársins 2009 hefur nú verið lagt fyrir Alþingi.

Lesa meira

50 ár frá fyrstu útgáfu tvísköttunarmódels OECD - 29.9.2008

Nýlega var þess minnst að á þessu ári eru liðin 50 ár frá því að samningsfyrirmynd Efnahags- og framfarastofnunarinnar OECD í tvísköttunarmálum kom fyrst út en markmið með gerð tvísköttunarsamninga er að koma í veg fyrir tvísköttun og undanskot frá skattlagningu. Lesa meira

Ný þjóðhagsspá fjármálaráðuneytisins væntanleg - 26.9.2008

Næstkomandi miðvikudag, 1. október, birtir fjármálaráðuneytið nýja þjóðhagsskýrslu, Þjóðarbúskapurinn – Haustskýrsla 2008.

Lesa meira

Fjöldauppsagnir - 26.9.2008

Sett hafa verið sérstök lög um hópuppsagnir þar sem kveðið er á um það hvernig atvinnurekandi skuli bera sig að ef hann áformar hópuppsagnir starfsmanna, en með hópuppsögnum er samkvæmt lögunum átt við uppsagnir atvinnrekanda á tilteknu hlutfalli starfsmanna á 30 daga tímabili. Lesa meira

Skattar og hagvöxtur - 22.9.2008

OECD gaf nýlega út rannsóknarritgerð um samband skattlagningar og hagvaxtar. Lesa meira

Hækkandi eldsneytisverð dregur úr akstri - 19.9.2008

Undanfarna mánuði hefur Vegagerðin birt mánaðarlega upplýsingar um umferðarmagn á nokkrum mælingastöðvum. Lesa meira

Ný lög um endurskoðendur - 17.9.2008

Í vor voru samþykkt ný lög um endurskoðendur sem taka gildi um næstu áramót. Lesa meira

Ágreiningur við ESA vegna ríkisábyrgðargjalds - 16.9.2008

Nýverið hóf Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) formlega rannsókn á því hvort undanþága Íbúðalánasjóðs frá greiðslu sérstaks ríkisábyrgðargjalds, samkvæmt 7. gr. laga nr. 121/1997 um ríkisábyrgðir, hafi frá gildistöku laganna 1. janúar 1998 falið í sér ólögmæta nýja ríkisaðstoð. Lesa meira

Skattlagning olíuleitar og olíuvinnslu - 15.9.2008

Á vegum fjármálaráðuneytisins er unnið að gerð lagafrumvarps um skattlagningu olíuleitar og olíuvinnslu innan íslenskrar efnahagslögsögu.

Lesa meira

Vöruskiptin í ágúst 2008 - 8.9.2008

Samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofu Íslands nam vöruinnflutningur 34,7 ma.kr. í ágúst. Lesa meira

Frumvarp til breytinga á lífeyrissjóðalögum - 3.9.2008

Meðal þeirra stjórnarfrumvarpa sem ekki fengu afgreiðslu fyrir þinghlé í vor var frumvarp fjármálaráðherra um breytingar á hinum almennu lífeyrissjóðalögum. Lesa meira

Rekstur ríkissjóðs janúar-júní 2008 - 2.9.2008

Uppgjör ríkissjóðs eftir fyrri helming ársins liggur nú fyrir. Lesa meira

Víða er fylgst með lausum störfum hjá ríkinu - 1.9.2008

Fjármálaráðuneytið heldur sem kunnugt er úti upplýsingavef um laus störf hjá ríkinu sem nefnist starfatorg.is. Lesa meira

Mikill aðflutningur einkennir íbúaþróunina - 29.8.2008

Í tölum Hagstofu Íslands um mannfjölda á Íslandi kemur fram að hér bjuggu rúmlega 319 þúsund manns á miðju ári 2008. Lesa meira

Tvísköttunarviðræður hefjast við Katar og Albaníu - 25.8.2008

Nýverið var haldinn í Reykjavík fyrsti fundur samninganefnda Íslands og Katar um gerð tvísköttunarsamnings milli landanna. Lesa meira

Um varanleika aukinna skatttekna í OECD-ríkjum - 22.8.2008

Nýverið hefur verið birt rannsóknarritgerð OECD um tímabundna aukningu skatttekna í mörgum OECD-ríkjum og áhrif hennar á stjórn ríkisfjármála. Lesa meira

Ríkisreikningur 2007 - 19.8.2008

Lokið hefur verið við gerð ríkisreiknings fyrir árið 2007. Hér verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum reikningsins og samanburði við fyrra ár.

Lesa meira

Nýting heimildar til sérstakrar lántöku ríkissjóðs á árinu 2008 - 18.8.2008

Sem kunnugt er samþykkti Alþingi nú í vor lög sem heimila fjármálaráðherra að taka á þessu ári lán fyrir allt að 500 milljörðum króna eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt umfram þær lántökur sem fjárlög ársins gerðu ráð fyrir. Lesa meira

Skipun skrifstofustjóra rekstrar- og upplýsingaskrifstofu fjármálaráðuneytisins - 15.8.2008

Fjármálaráðherra hefur skipað Angantý Einarsson til að gegna embætti skrifstofustjóra rekstrar- og upplýsingaskrifstofu fjármálaráðuneytisins frá 1. september 2008.

Lesa meira

Tekjur landsmanna 2007 - 15.8.2008

Samkvæmt skattframtölum landsmanna fyrir árið 2007 námu tekjur einstaklinga 992 milljörðum króna. Lesa meira

Helstu niðurstöður skattaálagningar árið 2008 - 30.7.2008

Álagning opinberra gjalda á einstaklinga og þá sem stunda atvinnurekstur í eigin nafni fyrir árið 2008 liggur nú fyrir.

Lesa meira

Kerfislæg afkoma - 26.6.2008

Rekstur ríkissjóðs skilar ýmist afgangi eða halla á ári hverju. Lesa meira

Viðskiptin við útlönd það sem af er ári - 26.6.2008

Það sem af er ári hefur virði innflutnings aukist um 10%. Lesa meira

Teygni skatttekna í heild - 23.6.2008

Íslenskt atvinnulíf og skattkerfi hefur tekið umtalsverðum breytingum undanfarin ár og gefur það tilefni til að taka til endurskoðunar mat fjármálaráðuneytisins á því hver teygni skatttekna er með tilliti til hagsveiflunnar. Lesa meira

Þróun eldsneytisverðs - 23.6.2008

Í skýrslu starfshóps fjármálaráðherra um skattlagningu á ökutæki og eldsneyti er m. a. fjallað um heimsmarkaðsverð á eldsneyti. Lesa meira

Sveiflur í vexti einkaneyslu - 18.6.2008

Í þjóðhagsskýrslu fjármálaráðuneytisins sem kom út í apríl sl. var fjallað um hagræna þætti sem útskýra sveiflur í einkaneyslu. Lesa meira

Þáttaskil í efnahagsmálum á Norðurlöndunum - 16.6.2008

Á fundi fjármálaráðherra Norðurlandanna sem haldinn var nýlega í Stokkhólmi var staða og horfur í efnahagsmálum til umræðu eins og venja er til. Lesa meira

Samþykkt lög á vorþingi - 13.6.2008

Á síðastliðnu vorþingi Alþingis voru afgreidd sem lög eftirfarandi tíu lagafrumvörp sem fjármálaráðherra lagði fram. Lesa meira

Vöruviðskiptin í maí - 10.6.2008

Samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofunnar voru fluttar inn vörur fyrir 39,9 ma.kr. í maí sem er lítillega minni innflutningur en í aprílmánuði. Lesa meira

Tillögur um skattlagningu eldsneytis og ökutækja - 9.6.2008

Eins og fram hefur komið hefur starfshópur fjármálaráðherra skilað af sér skýrslu um heildarstefnumótun skattlagningar eldsneytis og ökutækja. Lesa meira

Rangfærslur í frétt DV - 5.6.2008

Yfirlýsing frá fjármálaráðherra, Árna M. Mathiesen.

Lesa meira

Spá um lýðfræðilega þróun á næstu árum - 2.6.2008

Hagstofa Íslands gaf út nýja mannfjöldaspá sem nær allt til ársins 2050 seint á árinu 2007. Lesa meira

Skýrsla starfshóps um heildarstefnumótun skattlagningar eldsneytis og ökutækja - 2.6.2008

Starfshópur fjármálaráðherra hefur skilað af sér skýrslu um heildarstefnumótun skattlagningar eldsneytis og ökutækja.

Lesa meira

Virðisaukaskattur í viðskiptum yfir landamæri - 30.5.2008

Frá árinu 2006 hefur vinnuhópur á vegum OECD (Working Party No. 9 on Consumption Taxes) unnið að gerð alþjóðlegra leiðbeinandi reglna fyrir stjórnvöld um meðferð virðisaukaskatts við sölu á vöru og þjónustu yfir landamæri (International VAT/GST Guidelines). Lesa meira

Skipun skattstjóra á Skattstofu Vestfjarðaumdæmis - 30.5.2008

Fjármálaráðherra hefur skipað Rósu Helgu Ingólfsdóttur til að gegna embætti skattstjóra á SkattstofuVestfjarðaumdæmis frá 1. júlí 2008 til fimm ára.

Lesa meira

Þróun skattkerfisins 1991-2007 - 29.5.2008

Nýverið svaraði fjármálaráðherra fyrirspurn á Alþingi um meginbreytingar á skattlagningu einstaklinga og lögaðila frá árinu 1990 og áhrif þeirra breytinga á tekjur ríkissjóðs. Lesa meira

Mikill aðflutningur til landsins á fyrsta ársfjórðungi - 28.5.2008

Í nýbirtum tölum Hagstofunnar um búferlaflutninga á fyrsta ársfjórðungi yfirstandandi árs kemur fram að enn er mikill aðflutningur erlendra ríkisborgara til landsins og að brottflutningur þeirra í heild hefur ekki aukist. Lesa meira

Stór áfangi í þróun rafrænna skilríkja - 27.5.2008

Íslandsrótar merki
Ein helsta forsendan fyrir útbreiðslu rafrænnar þjónustu er að rafræn málsmeðferð njóti sama trausts og hefðbundin málsmeðferð. Lesa meira

Tvísköttunarsamningur við Suður-Kóreu - 27.5.2008

Þann 15. maí sl. var undirritaður samningur milli Íslands og Suður-Kóreu til að komast hjá tvísköttun og nær samningurinn til tekju- og eignaskatta. Lesa meira

Ráðstefna á vegum fjármálaráðuneytisins um stjórnun og rekstur ríkisstofnana - 20.5.2008

Skjaldamerki Íslands
Miðvikudaginn 21. maí nk. mun fjármálaráðuneytið standa fyrir ráðstefnu um stjórnun og rekstur ríkisstofnana í tilefni af vali á ríkisstofnun til fyrirmyndar sem fram fór 14. maí sl. Lesa meira

Lágtekjuhlutfall á Íslandi með því lægsta í Evrópu - 19.5.2008

Nýlega birti Hagstofa Íslands skýrslu um lágtekjumörk og tekjudreifingu fyrir árin 2003-2005. Lesa meira

Fjármagnstekjuskattur - 16.5.2008

Í nýrri þjóðhagsskýrslu fjármálaráðuneytisins er fjallað um fjármagnstekjuskattinn sem var tekinn upp hérlendis árið 1997. Lesa meira

Samkeppniseftirlitið valin ríkisstofnun til fyrirmyndar 2008 - 14.5.2008

Í dag afhenti Árni M. Mathiesen, fjármálaráðherra, Samkeppniseftirlitinu viðurkenningu sem ríkisstofnun til fyrirmyndar 2008.

Lesa meira

Breytt útgáfuáætlun ritsins Þjóðarbúskapurinn 2008 - 14.5.2008

Á árinu 2008 verður ritið Þjóðarbúskapurinn gefið út þrisvar sinnum í stað fjögurra áður. Ritið er gefið út á íslensku og ensku. Lesa meira

Vöruviðskiptin í apríl 2008 - 13.5.2008

Innflutningur vöru, fob, var 40,8 ma.kr. í apríl samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofunnar. Lesa meira

Áhrif frekari stóriðjuframkvæmda - 9.5.2008

Margvíslegar stóriðjuframkvæmdir eru til skoðunar á Íslandi sem byggja á samstarfi fjölþjóðlegra fyrirtækja og innlendra orkuveita. Lesa meira

Húsnæðisverð - 21.4.2008

Eftir að óróleiki magnaðist á alþjóðlegum fjármálamörkuðum árið 2007 hefur aðgengi að lánsfjármagni dregist saman víða um heim. Lesa meira

Af vettvangi tvísköttunarmála - 15.4.2008

Hinn 4. apríl 2008 var undirrituð í Helsinki bókun við norræna tvísköttunarsamninginn frá árinu 1996. Lesa meira

Ný þjóðhagsspá fjármálaráðuneytisins - 15.4.2008

Fjármálaráðuneytið birtir í dag nýja þjóðhagsspá í skýrslunni Þjóðarbúskapurinn – vorskýrsla 2008.

Lesa meira

Tekjur aldraðra - 14.4.2008

Á undanförnum árum hafa orðið miklar breytingar á tekjum landsmanna. Lesa meira

Niðurfelling stimpilgjalda vegna lána til fyrstu fasteignakaupa - 11.4.2008

Fjármálaráðherra hefur á Alþingi mælt fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um stimpilgjald. Lesa meira

Skipun skattstjóra á Skattstofu Suðurlandsumdæmis - 7.4.2008

Fjármálaráðherra hefur skipað Steinþór Haraldsson til að gegna embætti skattstjóra á Skattstofu Suðurlandsumdæmis frá 1. maí 2008 til fimm ára.

Lesa meira

Um þjóðlendukröfur ríkisins - 7.4.2008

Í tilefni af umfjöllun um þjóðlendukröfur ríkisins á sunnanverðu Mið-Norðurlandi vill fjármálaráðherra koma eftirfarandi fréttatilkynningu á framfæri.

Lesa meira

Vöruviðskiptin í mars - 4.4.2008

Samkvæmt bráðabirgðatölum voru fluttar inn vörur í mars fyrir um 36,4 ma.kr. (fob) sem er 14% aukning frá fyrri mánuði en gengislækkun krónunnar í mánuðinum hefur mikil áhrif þar sem innfluttar vörur eru nú mun dýrari en áður. Lesa meira

Hátt eldsneytisverð? - 3.4.2008

Svo sem kunnugt er hefur heimsmarkaðsverð á olíu hækkað mjög að undanförnu. Lesa meira

Hagvöxtur á mann - 2.4.2008

Hagfræðingar beina gjarnan sjónum sínum að hagvexti til að mæla velgengni þjóðarbúskaparins. Lesa meira

Lagafrumvörp lögð fram af fjármálaráðherra - 2.4.2008

Fjármálaráðherra mun á næstu dögum mæla fyrir eftirfarandi átta frumvörpum til laga sem samþykkt hafa verið af ríkisstjórn og þingflokkum stjórnarflokkanna.

Lesa meira

Atvinnu- og íbúaþróun - 1.4.2008

Skráð atvinnuleysi er tiltölulega næm vísbending um ástand í efnahagsmálum og gefur tilefni til að draga ályktanir um þróun mála um leið og þær birtast. Lesa meira

Tvísköttunarsamningur við Mexíkó - 28.3.2008

Undirritaður hefur verið samningur milli Íslands og Mexíkó til að komast hjá tvísköttun og nær samningurinn til tekjuskatta. Lesa meira

Framtíðaráherslur í stjórnun og starfsmannamálum ríkisins - 25.3.2008

Morgunverðarmálþing Félags forstöðumanna ríkisstofnana, fjármálaráðuneytis og Stofnunar stjórnsýslufræða v. H.Í. verður haldið fimmtudaginn 27. mars nk. á Grand hótel, kl. 8.00-10.00. Lesa meira

Vinnuafl í fjármálageiranum - 18.3.2008

Uppgangur fjármálastofnana hefur verið í brennidepli undanfarin misseri en eftir því sem óróleikinn á alþjóðlegum fjármálamörkuðum hefur staðið lengur hafa menn haft áhyggjur af því hvernig þær muni þróast áfram. Lesa meira

Athyglisverður dómur EFTA dómstólsins - 17.3.2008

Í 61. gr. samningsins um evrópska efnahagssvæðið kemur fram sú meginregla að óheimilt er að veita ríkisaðstoð sem er til þess fallin að raska samkeppni með því að ívilna ákveðnum fyrirtækjum, eða framleiðslu ákveðinna vara, að því leyti sem hún hefur áhrif á viðskipti milli samningsaðila. Lesa meira

Skýrsla OECD um skattlagningu launa - 17.3.2008

Í nýrri skýrslu OECD um skattlagningu launa (Taxing Wages 2007) eru kynntar niðurstöður um þróun skattbyrði einstakra tekjuhópa og skattskriðs (e. fiscal drag). Lesa meira

Þróun mannfjölda á ellilífeyrisaldri - 10.3.2008

Nýverið gaf Hagstofa Íslands út nýja spá um mannfjölda á Íslandi til ársins 2050. Lesa meira

Vöruskiptin við útlönd í febrúar 2008 - 7.3.2008

Samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofunnar voru fluttar inn vörur í febrúar fyrir 32 ma.kr. sem er lítilleg lækkun frá fyrri mánuði þegar fluttar voru inn vörur fyrir 33,7 ma.kr. Lesa meira

Skattaleg meðferð söluhagnaðar í atvinnurekstri - 4.3.2008

Nú er til meðferðar hjá Alþingi frumvarp til breytinga á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, sem varðar skattalega meðferð á sölu hlutabréfa hjá lögaðilum. Lesa meira

Vöruviðskiptin 2007 - 3.3.2008

Hagstofa Íslands birti nýverið endurskoðaðar tölur fyrir inn- og útflutning á vörum árið 2007. Lesa meira

Ný skýrsla OECD um íslensk efnahagsmál - 29.2.2008

Efnahags- og framfarastofnunin, OECD, birti í gær nýja skýrslu um íslensk efnahagsmál. Lesa meira

Breytingar í forstöðumannahóp ríkisins - 26.2.2008

Á undanförnum árum hafa átt sér stað töluverðar skipulagsbreytingar hjá ríkinu, þar sem stofnanir hafa ýmist verið sameinaðar, lagðar niður, eða nýjar settar á laggirnar. Lesa meira

Vegna umræðu um sölu á ferjunni Baldri vill fjármálaráðuneytið koma eftirfarandi á framfæri - 26.2.2008

Í samningi milli fyrirtækisins Sæferða ehf. annars vegar og Vegagerðarinnar hins vegar, sem gerður var 2005, um rekstur ferjunnar Baldurs, var frá því gengið að fyrirtækið sæi um rekstur ferjunnar á tímabilinu 2005 til ársloka 2010.

Lesa meira

Útgáfa á nýjum flokki ríkisbréfa - 25.2.2008

Ákveðið hefur verið að hefja útgáfu á nýjum flokki ríkisbréfa til ellefu ára. Lesa meira

Kjarasamningar breyta ekki spám um launaþróun - 22.2.2008

Á fimmtudaginn birti Hagstofan launavísitölu fyrir janúarmánuð. Lesa meira

Stýrivaxtaákvörðun Seðlabankans - 20.2.2008

Seðlabanki Íslands hefur í dag ákveðið að halda stýrivöxtum óbreyttum, í 13,75%. Lesa meira

Mikill aðflutningur - 19.2.2008

Í nýútgefnum tölum Hagstofu Íslands um búferlaflutninga árið 2007 kemur fram að það dró lítið úr íbúafjölgun vegna búferlaflutninga milli landa ef miðað er við árin 2005 og 2006 þegar aukningin var mest. Lesa meira

Atvinnuleysi í janúar hið lægsta í 20 ár - 18.2.2008

Í nýbirtum tölum Vinnumálastofnunar um skráð atvinnuleysi í síðasta mánuði kemur fram að hlutfallslegt atvinnuleysi reiknast 1,1% af vinnuafli. Lesa meira

Framboð vinnuafls 2008 - 12.2.2008

Fjármálaráðuneytið hefur að venju áætlað framboð vinnuafls í ár eftir landshlutum og mánuðum. Lesa meira

Vöruskiptin í janúar 2008 - 11.2.2008

Samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofunnar voru fluttar inn vörur fyrir 34,2 ma.kr. í janúar sem er lítilleg aukning frá síðasta mánuði en frá janúar í fyrra er raunaukningin um 20%. Lesa meira

Tollafgreiðslugengi - 5.2.2008

Hinn 1. febrúar nk. taka gildi nýjar reglur um skráningu tollafgreiðslugengis, en tollafgreiðslugengi er notað til umreiknings tollverðs vöru í íslenskar krónur sé einhver hluti þess tilgreindur í erlendum gjaldmiðli. Lesa meira

Stjórnun og starfsmannamál hjá ríkisstofnunum - 5.2.2008

Annar hluti niðurstaðna könnunar meðal forstöðumanna ríkisstofnana 2007 og möguleg viðbrögð í ljósi þeirra. Lesa meira

Sótt í ríkiskassann - 4.2.2008

Fjármálaráðuneytið heldur úti sérstökum vef sem ætlað er að bregða upp mynd af nokkrum meginatriðum í ríkisrekstri og efnahagsmálum. Lesa meira

Skattlagning olíuleitar og -vinnslu í íslenskri lögsögu - 1.2.2008

Í janúar 2009 er stefnt að því að hægt verði að bjóða út sérleyfi til leitar, rannsókna og vinnslu á olíu og gasi á Drekasvæði við Jan Mayen-hrygg. Lesa meira

Íbúaþróun - 29.1.2008

Landsmönnum hefur fjölgað mjög á undanförnum árum. Lesa meira

Stjórnun og starfsmannamál hjá ríkisstofnunum - 28.1.2008

Annar hluti niðurstaðna könnunar meðal forstöðumanna ríkisstofnana 2007 og möguleg viðbrögð í ljósi þeirra. Lesa meira

Árangursríkur ríkisrekstur: aðgerðaáætlun 2008-2010 - 28.1.2008

Í upphafi árs 2007 kynnti fjármálaráðuneytið nýja stefnu í umbóta- og hagræðingarmálum sem kallast Árangursríkur ríkisrekstur. Lesa meira

Viðbrögð við óróa á alþjóðlegum fjármálamörkuðum - 25.1.2008

Í endurskoðaðri þjóðhagsspá fjármálaráðuneytisins sem gefin var út 15. janúar sl. kemur fram að íslenska hagkerfið er á leið inn í skeið hjaðnandi hagvaxtar. Lesa meira

Val á fyrirmyndastofnun ríkisins 2008 - 22.1.2008

Í fjármálaráðuneytinu er hafinn undirbúningur að vali á ríkisstofnun til fyrirmyndar 2008. Lesa meira

Um tekjuafkomu ríkissjóðs - 21.1.2008

Í endurskoðaðri þjóðhagsspá er ekki gert ráð fyrir miklum breytingum á afkomu ríkissjóðs árið 2008. Lesa meira

Endurskoðuð þjóðhagsspá fyrir árin 2007-2009 - 18.1.2008

Fjármálaráðuneytið hefur birt endurskoðaða þjóðhagsspá fyrir árin 2007 til 2009 í skýrslunni Þjóðarbúskapurinn – vetrarskýrsla 2008. Lesa meira

Vöruviðskipti í desember 2007 - 15.1.2008

Samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofunnar voru fluttar inn vörur fyrir 34,8 ma.kr. í desember (fob virði) og út fyrir 18,7 ma.kr. Lesa meira

Endurskoðuð þjóðhagsspá fjármálaráðuneytisins - 15.1.2008

Fjármálaráðuneytið birtir í dag endurskoðaða þjóðhagsspá fyrir árin 2007 til 2009 í skýrslunni Þjóðarbúskapurinn - vetrarskýrsla 2008.

Lesa meira

Um gjafir og góða starfshætti - 14.1.2008

Í leiðbeiningum sem fjármálaráðuneytið setti í ársbyrjun 2006 um þau viðmið og gildi sem ríkisstarfsmanni ber að fylgja í störfum sínum segir m.a. að ríkisstarfsmaður skuli ekki þiggja eða sækjast eftir gjöfum eða fjármunum frá einstaklingum, fyrirtækjum eða öðrum sem á einn eða annan hátt tengjast starfi hans ef almennt má líta á það sem endurgjald fyrir greiða eða sérstaka þjónustu. Lesa meira

Útgáfa ritsins Þjóðarbúskapurinn árið 2008 - 7.1.2008

Á árinu 2008 verður ritið Þjóðarbúskapurinn gefið út fjórum sinnum, bæði á íslensku og ensku. Lesa meira