Ferðakostnaður - akstursgjald og dagpeningar

In English: Travel Expense

Athygli er vakin á áskriftarþjónustu ráðuneytisins

Akstursgjald, bílapeningar, kílómetragjald

Dagpeningar á ferðalögum innanlands

Dagpeningar á ferðalögum erlendis

SDR er gjaldmiðlakarfa ákvörðuð af Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn reiknar daglega gengi SDR í bandarískum dollurum út frá verði myntanna í körfunni á hádegi á gjaldeyrismarkaðnum í London. Peningamálasvið Seðlabanka Íslands ákvarðar daglega gengi SDR gagnvart íslenskri krónu. Sjá frekari upplýsingar á síðu Seðlabankans.

Sigríður Vilhjálmsdóttir, ritari ferðakostnaðarnefndarinnar svarar fyrirspurnum í síma: 528-1054 eða Sigridur.Vilhjalmsdottir@hagstofa.is.

FYRIRVARI: Athugið að leyfilegur frádráttur á móti dagpeningum og ökutækjastyrkjum, samkvæmt skattmati ríkisskattstjóra, þarf ekki að vera sama fjárhæð og ferðakostnaðarnefnd ákvarðar að greiða skuli starfsmönnum ríkisins vegna ferða á vegum launagreiðanda. Sé leyfilegur frádráttur lægri ber að skila staðgreiðslu af mismuninum.

Greinar úr Fréttabréfi fyrir stjórnendur ríkisstofnana: