Framkvæmdir og eignir

Fasteignir

Framkvæmdir

Lög og reglugerðir er snúa að opinberum framkvæmdum og heyra undir fjármálaráðuneytið

Skýrslur og útgefið efni

  • Kaup á ráðgjöf, val á ráðgjafa, gefin út í samvinnu fjármálaráðuneytisins, Framkvæmdasýslunnar, Arkitektafélags Íslands og Félags ráðgjafarverkfræðinga árið 1995.
  • Stjórnendavefur.is - kaup á ráðgjöf

Árangursstjórnunarsamningar