Fjármál

Fjármál fjármála- og efnahagsráðuneytis

Útgjöld málefnaflokka

Skipting áætlaðra útgjalda ráðuneytisins árið 2016 eftir helstu málefnaflokkum er sýnd í myndinni hér á eftir.
Undir greinargerðir og ræður - fjárlagafrumvarp - 3. gjöld A-hluta - skipting eftir ráðuneytum - 09. Fjármála- og efnahagsráðuneytið

Velja fjármál ríkisaðila í A-hluta og síðan fjármála- og efnahagsráðuneytið til að sjá ítarlega sundurliðun