Fréttir

Jafnréttismat gert á frumvörpum - 20.2.2017

Með bætta nýtingu opinberra fjármuna að leiðarljósi er unnið að kynjaðri hagstjórn og fjárlagagerð hjá hinu opinbera. Á árinu er er lögð áhersla á að gert verði jafnréttismat á lagafrumvörpum í því skyni að jafna stöðu kynjanna. Er stefnt að því að á þessu ári verði slíkt mat gert á um 40% frumvarpa sem ráðherrar leggja fram. Verður sjónum beint sérstaklega að málum sem augljóslega hafa mikil áhrif á kynin. Fjármála- og efnahagsráðherra kynnti í ríkisstjórn í síðustu viku stöðu innleiðingar kynjaðrar hagstjórnar og fjárlagagerðar. 

Lesa meira

Tillaga um að greina skattalega meðferð fæðispeninga og fæðiskostnaðar - 16.2.2017

Á fundi sem sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, ásamt fulltrúum fjármála- og efnahagsráðuneytis, átti í gærkvöld með fulltrúum samninganefnda sjómanna og útvegsmanna var lögð fram eftirfarandi tillaga:

Lesa meira

Vegna tilkynningar um skattlagningu fæðispeninga og dagpeninga - 16.2.2017

Vegna tilkynningar sem fjármála- og efnahagsráðuneytið birti í gær í tengslum við skattlagningu fæðispeninga og dagpeninga tekur ráðuneytið fram: Í tilkynningunni var miðað við að heildarkostnaður útgerðarinnar vegna greiðslu fæðispeninga sjómanna á fiskiskipum væri um 2,3 milljarðar króna á ári samkvæmt gildandi kjarasamningum og var miðað við að fjöldi lögskráningardaga sjómanna væri um 1,5-1,6 milljónir daga á ári.

Lesa meira

Árétting vegna skattlagningar fæðispeninga og dagpeninga - 15.2.2017

Að gefnu tilefni vill fjármála- og efnahagsráðuneytið árétta eftirfarandi varðandi skattlagningu fæðispeninga og dagpeninga:Samkvæmt lauslegu mati ráðuneytisins er heildarkostnaður útgerðarinnar vegna greiðslu fæðispeninga sjómanna á fiskiskipum um 2,3 milljarðar króna á ári miðað við gildandi kjarasamninga.

Lesa meira

Drög að eigandastefnu fyrir fjármálafyrirtæki birt til umsagnar - 10.2.2017

Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur útbúið drög að uppfærðri eigandastefnu fyrir fjármálafyrirtæki og er umsagna um stefnuna óskað.

Lesa meira

Vinna tillögur að úrbótum vegna ábendinga í skýrslu starfshóps um eignir Íslendinga á aflandssvæðum - 10.2.2017

Fjármála- og efnahagsráðherra hefur skipað tvo starfshópa sem falið er að vinna tillögur að aðgerðum til úrbóta vegna ábendinga sem fram komu í skýrslu starfshóps um umfang fjármagnstilfærslna og eignaumsýslu Íslendinga á aflandssvæðum. Jafnframt tekur verkefni starfshópanna mið af samtölum fjármála- og efnahagsráðherra við allar stofnanir skattkerfisins og stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar um að markvisst verði unnið gegn skattundanskotum, þar með talið í skattaskjólum.

Lesa meira

Drög að reglugerð á sviði opinberra innkaupa birt til umsagnar - 10.2.2017

Í nýlegum lögum um opinber innkaup er kveðið á um að fjármála- og efnahagsráðherra skuli setja reglugerð þar sem mælt er fyrir um innkaup aðila sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu. Drög að reglugerðinni eru nú birt á vef ráðuneytisins til umsagnar.

Lesa meira

Fjármálaráð kynnir mat á fjármálastefnu ríkisstjórnarinnar - 9.2.2017

Fjármálaráð kynnir á morgun mat sitt á fjármálastefnu nýrrar ríkisstjórnar, sem lögð hefur verið fyrir Alþingi. Fjármálaráð starfar sjálfstætt, en það er skipað í samræmi við nýleg lög um opinber fjármál. 

Lesa meira

Sérfræðinganefnd um gengisstyrkingu: Níu leiðir til meiri stöðugleika - 7.2.2017

Sérfræðingar sem unnið hafa að greiningu á samkeppnishæfni þjóðarbúsins í ljósi styrkingar krónunnar hafa skilað greinargerð til ráðherranefndar um efnahagsmál. 

Lesa meira

Stórbætt aðgengi almennings að fjárhagsupplýsingum ríkisins á nýjum vef - 3.2.2017

Ríkisstjórnin hyggst stórbæta aðgengi almennings að fjárhagsupplýsingum ríkisins. Mikilvægt skref í þessa veru verður stigið um miðjan mars þegar vefurinn opnirreikningar.is verður opnaður. Þar verður innan fárra mánaða hægt að nálgast greiðsluupplýsingar um tvö hundrað stofnana.

Lesa meira

Nýskipuð stýrinefnd um losun fjármagnshafta - 31.1.2017

Fjármála- og efnahagsráðherra hefur skipað að nýju í stýrinefnd um losun fjármagnshafta, en nefndin er undir forsæti fjármála- og efnahagsráðherra. 

Lesa meira

Fjármálastefna fyrir 2017-2022: Aukinn afgangur af rekstri hins opinbera - 26.1.2017

Fjármála- og efnahagsráðherra hefur fyrir hönd ríkisstjórnarinnar lagt fram á Alþingi þingsályktunartillögu um fjármálastefnu fyrir árin 2017–22. Fjármálastefnan er lögð fram á grundvelli nýlegra laga um opinber fjármál sem kveða á um að slík stefna skuli lögð fram svo fljótt sem auðið er eftir að ríkisstjórn hefur verið mynduð. Í stefnunni eru sett fram töluleg markmið ríkisstjórnar um þróun opinberra fjármála, þ.e. ríkis og sveitarfélaga, næstu fimm árin með hliðsjón af áhrifum þeirra á hagkerfið.

Lesa meira